Psihoterapeitu grupa   Lat  Rus  Eng 
 
 
     
  Par psihoterapiju        PROJEKTS  
  PROJEKTS „STACIJA”.

Projekts:
„Stacija” ir labdarības projekts, kas tiek realizēts, sadarbojoties Somijas Pusaudžu psihiatru asociācijai, Medicīniskās psihoterapijas attīstības centram, Latvijas Bērnu psihiatru asociācijai un Latvijas psihoterapeitiem. Tā mērķis ir padarīt pieejamu ilgtermiņa psihoterapeitisko palīdzību jauniešiem 15-20 g.v. jauniešiem. Projekta ietvaros jauniešiem ir iespēja saņemt psihoterapeita konsultācijas un ilgtermiņa psihoterapiju par samazinātu maksu- 15LVL par sesiju. Atsevišķos gadījumos, kad pacients ir motivēts un viņam/-ai nav finansiālu iespēju pašam/-ai apmaksāt ilgtermiņa psihoterapiju pilnā apmērā, bet tā ir indicēta, tad pacienta maksa var tikt samazināta un atlikums tiek segts no saņemtajiem ziedojumiem.

Mērķauditorija:
15-20 g.v., savas problēmas risināt motivēti jaunieši, ir izvēlēta tādēļ, ka šinī vecumā pusaudži parasti jau paši apzinās savas problēmas un kļūst arvien neatkarīgāki no vecākiem. Šādā brīdī pieejama palīdzība var palīdzēt atrisināt daudzas veselības problēmas, pirms tās ir hronizējušās un varbūtība pārskatāmā laika posmā iegūt pozitīvus rezultātus ir lielāka. Kas ir svarīgi, jo projekts ir labdarības un tā ietvaros resursi ir ierobežoti, tāpēc ir jo būtiskāk ziedoto laiku un naudu ieguldīt cilvēkos, kas patiesi vēlas izveseļoties.

Latvijas psihoterapeiti, kas ir iesaistījušies projektā ”Stacija”:
Ilze Sestule, Inta Kalniņa, Iveta Valaine, Iveta Pļaviņa, Olga Strautzele, Silvija Lejniece, Jeļena Siņicka, Zaiga Blaua, Žanete Sebre, Inta Zīle, Dace Tuzika, Maija Dubava, Andis Užāns, Aleksandrs Moškins, Viktors Ozoliņš. Piemēri, ar kādām diagnozēm jaunieši varētu tikt iekļauti projektā „Stacija”: vidēja un viegla depresija, trauksme, uzvedības traucējumi, viegls un vidējs uzmanības deficīta sindroms, veģetodistonija, atipiska migrēna, ēšanas traucējumi u.tml.

Nākotnē, ja palielinātos ziedojumi, pacientu loks, kas varētu tikt iekļauti projektā, paplašinātos. Vienlaicīgi, uzsākot projektu, ir paredzēts apkopot un analizēt iegūtos rezultātus, lai ar šiem datiem pamatotu nākošo mērķauditorijas grupu iesaistīšanu projektā.

Tālrunis sīkākai informācijai par projektu „Stacija” un pacientu pierakstam: 20311626.
 
 
  Par mums
       
       Aleksandrs Moškins
       Ilze Sestule
       Inta Zīle
       Iveta Valaine
       Jeļena Siņicka
       Olga Strautzele
       Viktors Ozoliņš
 
  Par psihoterapiju
  Raksti
  Saites
   
Top.LV